logoperosoft
programare
c/c++, MySQL C API, GTK+, windows, linux     


  Avocat

CSS3 Image Button Css3Menu.comAplicaţie program gestiune, generare documente tipizate, pentru birou avocat 

Autori:

Romeo Petrucă      - Programare şi baze de date
Razvan Ghitescu   - Project Manager
Elena Anghelescu - Consultanţă
Licenţiere GPL v.3

        Aplicaţia este opensource, dezvoltată în C/C++, utilizând bibliotecile: GTK+ 2, MySQL C API, Curl, IDE Codebloks, iar ca generator de documente/rapoarte
se foloseşte Latex/MiKTeX.
       Aplicaţia rulează sub OS Linux All
(32/64), urmând să fie creat şi proiectul pentru platforma OS Windows All (32/64).

Etape:
   1. Evidenţe clienţi/cazuri/contracte, persoane fizice;
   2. Evidenţe clienţi/cazuri/contracte, persoane juridice;
   3. Ataşare documente externe, de orice tip la client;
   4. Evidenţe plăţi efectuate de către clienţi pe cazuri, persoane fizice;
   5. Evidenţe plăţi efectuate de către clienţi pe cazuri, persoane juridice;
   6. Evidenţe plăţi furnizori;
   7. Generare PDF chitanţă plată efectuată de către client;
   8. Generare PDF document contract pentru persoană fizică;
   9.
Generare PDF document contract pentru persoană juridică;
 10. Registru contracte;
 11. Registru jurnal încasări-plăţi;
 12. Listă chitanţe încasări, inclusiv cota barou şi taxa fixă pentru UNBR;
 13. Facturi cazuri/contracte.
 14. Evidenţă cazuri restante plată;
             (* în lucru)
         
         Arhiva surse avocat surse, cât şi script-ul de dezarhivare/compilare lansare automată a programului install_avocat.
         Aplicaţia va fi instalată în directorul ~/avocat.proiect, după dezarhivare urmează compilarea şi lansarea programului.
         Executabilul generat ~/avocat.proiect/Avocat/bin/Release_Demo/avocat, iar directorul de lucru
         este
~/avocat.proiect/Avocat/         

         Pentru linux este necesară instalarea următoarelor: (sunt testate de mine, functional 100%)
        
         Linux Mint, Ubuntu (32/64)
    (script instalare mint/ubuntu) 
root sau sudo !
         - GNU C şi IDE Codeblocks:
          apt-get update
	apt-get upgrade -y
	apt-get install build-essential -y
	apt-get install codeblocks codeblocks-contrib xterm -y
	apt-get update
	apt-get upgrade -y
	apt-get autoremove -y
	apt-get autoclean -y     

- MySQL server/client/C API:

apt-get install mysql-server mysql-client
libmysqlclient-dev -y

- GTK+ 2:  

apt-get install libgtk2.0-dev
libpango1.0-dev libcairo2-dev libxml2-dev gnome-core-devel -y

- CURL:

apt-get install curl libcurl4-gnutls-dev -y

- Latex:

latex, imagine ISO, aveţi şi instrucţiuni de instalare, după instalare se adaugă în /etc/environment calea de instalare.

Linux Fedora (32/64)

(script instalare fedora)
root sau sudo !

- GNU C şi IDE Codeblocks:

dnf groupinstall -y "Development Tools" "Development Libraries" kernel-devel gcc-c++
dnf
install -y codeblocks codeblocks-contrib xterm

- MySQL server/client/C API:

dnf install -y mariadb-server mariadb-connector-c mariadb-devel
systemctl enable mariadb.service
systemctl start mariadb.service

- GTK+ 2:

dnf install gtk2 gtk2-devel

- CURL:

dnf install -y curl libcurl-devel

- Latex:

latex, imagine ISO, aveţi şi instrucţiuni de instalare, după instalare se adaugă în /etc/environment calea de instalare.

Windows All(32)

- Setup aplicatie Setup_demo,
include GTK 2.0 şi Gtk Themes.
- MySQL kit instalare găsiţi aici MySQL, recomand versiunea 5.1.66.
- Generator rapoarte şi documente MiKTex Net Installer, recomand net installer, permite instalare completă,
secţiunea "
Other Downloads".
   
Exemple documente PDF generate:
- contract( doar antet şi final, conţinutul se modifică în funcţie de avocat );
- plată efectuată de client;

Evidenţă cazuri
Căutare clienţi persoane fizice
Detalii caz curent
Contract caz curent
Detalii persoană fizică

 


   

Utilitare folosite de program(GPL licenţă):
- MySQL, linux/windows
- MiKTex/LaTeX
linux/windows
- Gtk
linux/windows
- Active Perl linux/windows
- Ghostscript
linux/windows
- PDF viewer(Evince/Acrobat reader
linux/windows )


Programare DOS/WIN16
TurboC 4.5,
Paradox Engine, generator rapoarte intern
Programare WIN32
OpenWatcom, MySQL C API, Windows SDK, GTK+
Generator rapoarte
MiKTeX, LaTeX
All Rights Reserved © 2009-2011 Perosoft