logoperosoft
programare
c/c++, MySQL C API, GTK+, windows, linux     


  Executor judecătoresc

CSS3 Image Button Css3Menu.comAplicaţie program de generare/gestiune documente pentru biroul executorului judecătoresc 
           Generare documente specifice activităţii executorului judecătoresc, documentele prezentate sunt generate cu aplicaţia, pentru un dosar fictiv, datele nefiind reale:

- încheierea privind cheltuielile de executare: încheiere cheltuieli
- adresa de încuviinţare deschidere dosar către judecătorie: adresă încuviinţare
- deschiderea de dosar: deschidere dosar
- înştiinţare debitori (scriere adrese debitori pe plicuri, generare confirmări primire): înştiinţare debitor  adresă  plic  confirmare de primire 
- somaţie simplă persoane fizice: somaţie simplă 
- somaţie simplă persoane juridice: somaţie simplă 
- popriri pe venituri: poprire pensie  proprire salar  poprire conturi persoană juridică  poprire conturi persoană fizică 
- adresă de evaluare imobil: adresă evaluare 
- adresă către primăria localităţii pentru birou taxe şi impozite, oficiu de cadastru: adresă taxe şi impozite  adresă oficiu de cadastru 
- informare C.F, notare C.F.: informare C.F.  notare C.F. 
......
Este prezentată doar o parte din documentele ce se pot genera cu aplicaţia pornind de la datele dosarului, datele creditorilor şi datele debitorilor.

Prezentare generală aplicaţie

      Aplicaţia rulează sub sistemele de operare Linux&Windows all, pentru baza de date este utilizat MySQL, generare de documente PDF cu Latex&MiKTeX, vizualizare documente cu orice program gen Acrobat Reader, Evince, etc.      
      Toate utilitarele externe folosite de aplicaţie sunt free, nu includ costuri suplimentare pentru  licenţe.
      Toate date privind creditorii, debitorii, bănci, sucursale bănci, firme pentru popriri, evaluatori, etc., se vor păstra în baza de date, ele putând fi reutilizate la următoarele dosare. În mod identic date dosarelor se păstrează în baza de date, dosarele se pot căuta după diverse criterii(denumire creditori, denumire debitori, CNP-uri debitori pentru persoane fizice, C.U.I. şi R.C. pentru persoanele juridice.
      Bazele de date se pot arhiva pe suport extern, ele putând fi  restaurate în cazul unor avarii de sistem.
      Se poate lucra monopost sau în reţea, cu număr nelimitat de staţii de lucru, în acest caz fiind indicată utilizarea unui calculator separat pe post de server de baze de date şi server de fişiere pentru documente.
      Posibilitatea ataşării de coduri de bare la documente, conduce la o identificare şi completare rapidă a borderourilor poştă/curier
      Coduri de bare utilizate: barcode.jpgşi qrcode.jpg
      Este nevoie de un cititor de coduri de bare care sa recunoască QRCode.

Evidenţă sume virate pe bază de recipise
- evidenţă terţi popriţi, la fiecare dosar şi debitori se pot ataşa "n" terţi popriţi.
- pentru fiecare terţ poprit se pot ataşa "n" recipise de virare sume.
- la fiecare recipisă se poate evidenţia distribuţia de sume pentru elementele componente ale debitului, pentru onorariu, pentru elementele componente ale cheltuielilor, si pentru elementele componente ale
avansurilor din cadrul dosarului.

Nou:
- Import de firme angajatoare, firme şi bănci, ca terţi pentru popriri, direct din fişierele CSV furnizate de site-ul ANAF.

- Se asigură conectare din exteriorul biroului, pe internet, baza de date prin SSL, transferul de fişiere prin SFTP, transfer de date criptat, nivel inalt de protecţie a datelor.
- Trimitere e-mail, cu documente generate de program sau documente ataşate;

Notă:
* - în lucru;
  

Windows All

Versiune demo: setup_demo

Kit-ul de instalare al versiunii demo conţine Gtk2 runtime, şi utilitarul gtk-prefs.
Mai este nevoie să instalaţi server-ul MySQL, îl găsiţi aici: MySQL 5.1.72 comunity server.
Pentru generatorul de rapoarte MiKTeX aveţi link-ul: MiKTeX,
Aveţi opţiunea "
Other Downloads", şi descărcaţi "Net Installer" pentru full install MiKTeX.


Prezentare machete introducere date
Evidenţă dosare
Generare documente
Popriri pe venituri
Licitaţie imobil
Evidenţă datorii dosar
Evidenţă cheltuieli dosar
Selectare persoană juridică
Selectare persoană fizică
Ordin de plată persoană juridică
Ordin de plată persoană fizică

O.P.pdf

O.P.pdf
Selectare persoană juridică
Selectare persoană fizică
Selectare bancă persoană juridică
Selectare bancă persoană fizică
 

Borderouri poştă/curier(borderou poştă/borderou curier)

   
Evidenţă terţi popriţi
Evidenţă recipise terţ poprit

Distrubuţie recipisă


Utilitare folosite de program(GPL licenţă):
- MySQL
- MiKTex/LaTeX
- Gtk windows
- Active Perl windows
- Ghostscript windows
- PDF viewer(Evince/Acrobat reader)


Programare DOS/WIN16
TurboC 4.5,
Paradox Engine, generator rapoarte intern
Programare WIN32
OpenWatcom, MySQL C API, Windows SDK, GTK+
Generator rapoarte
MiKTeX, LaTeX
All Rights Reserved © 2009-2011 Perosoft