logoperosoft
programare
c/c++, MySQL C API, GTK+, windows, linux     


  Gestiuni

CSS3 Image Button Css3Menu.comIn lucru !
Gestiune stocuri
          Program de gestiune stocuri articole cu preţuri multiple, intrări pe note de recepţie şi ieşiri pe facturi, bonuri de consum, bonuri de casă.
          OS: Linux, Windows all
          - aplicaţia este testată pe Fedora 17, openSUSE 12.2, centOS 6.3, Windows XP, Windows 7.
          - aplicaţia este dezvoltată numai pentru a prezenta modul de lucru cu interfaţa grafica GTK+.

Obs. - pentru a vizualiza imaginile mărite staţionaţi cu mouse-ul deasupra lor.

Firma în lucru

            La prima pornire programul va cere să completaţi datele firmei pentru care va lucra în continuare(fig.1). Este necesar să introduceţi cel puţin codul unic de înregistrare al firmei deoarece denumirea bazei de date se formează astfel "cui<CUI>".
Date firmă în lucru
fig.1
Societăţi 
           Societăţile de la care se primesc facturi sau pentru care se emit facturi se stochează la prima folosire, urmând ca ele să poată fi selectate la folosiri ulterioare(fig.3).  
Nomenclator articole
           Împărţirea articolelor se face în clase, grupe şi articole (fig.2), această împărţire se poate face separat sau pe măsură ce se completează notele de recepţie.
           Articolele pot fi descrise prin denumire sau denumire plus cod de bare(model) citit de un scaner, el urmind a fi recunoscut ulterior prin scanarea codului de bare ce descrie modelul articolului.
Nomenclator articole
Societăţi
fig.2
fig.3
Intrări stocuri                   
          Intrările în stoc se efectuează prin introducerea notelor de recepţie (fig.4) conform facturilor de la furnizori, stocurile fiind formate pe baza detaliilor din nota de recepţie, adică se obţin stocuri cu preţuri multiple pentru acelaşi articol. Articolele cu care lucrează programul pot fi definite separat în nomenclatorul de articole, sau pot fi introduse pe măsură ce se completează notele de recepţie.
          Selectarea articolelor se face prin alegere din fereastra "Articole"(fig.4) pentru articolele care nu prezintă cod de bare pentru câmpul "Model" (fig.2) ferestra "Articole". Dacă articolul prezintă cod de bare pentru model, selectarea acestuia se face prin scanarea codului de bare în câmpul "Model" (fig.4) fereastra "Detalii recepţie".
           Modelul de formular "Notă de Receptie" generat pentru listare este în (fig.7).
           Numerele de recepţii se generează automat, butonul "Nou[F9]".
Ieşiri de pe stocuri
          1. Facturi emise către clienţi.
          Selectarea articolelor pe facturi (fig.5) se face prin alegerea din stocurile de articole cu sau fără model scanat (fig.6), prin scanarea modelului şi selectarea grupei de stoc conform preţului de achiziţie si vânzare completate pe nota de recepţie, sau prin scanarea codului de bare ce reprezintă numărul de serie al articolului.
    
        Numerele de facturi se generează automat, butonul "Nou[F9]".
             Modelul de formular "Factura" generat pentru listare este în (fig.8).
          2. Vânzări cu amănuntul.
             Selectarea articolelor pentru vânzări cu amănuntul (fig.9) se face prin scanare de coduri de bare pentru modele de articole, scanare coduri de bare pentru număr de serie articol, sau prin selectarea articolului după denumire şi preţuri de vânzare şi achiziţie.
             Generare fişier text pentru TextSell casele de marcat Datecs (fig.16).
Notă recepţie
Factură
Stoc articole fără [S/N]
fig.4
fig.5
fig.6

Formular recepţie(PDF)
Formular factură(PDF)
fig.7
fig.8
Vânzare amănunt
Bon fiscal
fig.10
fig.16
Istorie articol 
        Posibilitatea de a vizualiza istoria pe intrări/ieşiri pentru un articol dupa scanarea codului de bare ce reprezintă numărul serial (fig.11).
 
Istorie articol
fig.11
      

Plăţi furnizori        
     
Introducere de plăţi efectuate către furnizori, pe baza recepţiilor neachitate. Există posibilitatea introducerii de plăţi multiple, adică o recepţie poate fi achitată prin mai multe documente de plată cu diverse sume, până la achitarea completă (fig.12).
Plăţi clienţi        
     
Introducere de plăţi efectuate de către clienţi, pe baza facturilor neachitate. Există posibilitatea introducerii de plăţi multiple, adică o factură poate fi achitată prin mai multe documente de plată cu diverse sume, până la achitarea completă (fig.13).
Plăţi furnizori
Plăţi clienţi
fig.12
fig.13
Rapoarte generate 
     1. Centralizator recepţii(fig.14).
     2. Registru casă(fig.15).
Centralizator recepţii
Registru casă
fig. 14
fig. 15

Download şi instalare aplicaţie(Windows All):

     Paşii necesari primei instalări:
     1. Download server de MySQL.
     2. Instalare server de MySQL. Necesară definirea unui user "itmagazin" cu parola "itmagazin".
        $mysql  -u root  -p
        >create user 'itmagazin'@'localhost';
        >set password for 'itmagazin'@'localhost'=password('itmagazin');
        >grant all on *.* to 'itmagazin'@'localhost';
        >flush privileges;
        >quit
        $
 
     3. aplicaţie (windows),  kit-ul conţine inclusiv run-time si gtk-themes pentru GTK+.   
     4. Instalare aplicaţie.
     5. Restart sistem.
     6. Download arhivă cu o bază de date pentru test de aici, acestă arhivă se poate descărca oriunde, cu excepţia directorului de instalare al aplicaţiei.
     7. Dezarhivare arhivă de test, opţiunea "Util"->"Restaurare date".
     8. Pentru cei care doresc  şi generarea de rapoarte se descarcă şi se instalează MiKTeX. Nu se instalează in partiţia de instalare a sistemului.
     9. La prima rulare aplicaţia va cere completarea datelor pentru firma în lucru. Pentru a lucra cu datele de test la CUI se va trece 1.
    10. Cu opţiunea "Util"->"Setări program" se poate alege opţiunea "autoupdate", adică să se verifice existenţa de noi versiuni la fiecare pornire.
   

Download şi instalare aplicaţie(Linux):
   
         Arhiva surse gestiuni_surse.tar.bz2, cât şi script-ul de dezarhivare/compilare lansare automată a programului install_gestiuni.
         Aplicaţia va fi instalată în directorul ~/ITMagazin_GTK.proiect, după dezarhivare urmează compilarea şi lansarea programului.
         O bază de date test aveţi aici bază date.
         Pentru a crea un shortcut pe desktop aveti nevoie de:
         Aplicaţia:
                 ~/
ITMagazin_GTK.proiect/ITMagazin_GTK/bin/Release/ITMagazin_GTK         
         Directorul de lucru:
                 ~/
ITMagazin_GTK.proiect/ITMagazin_GTK 
       
         Pentru linux este necesară instalarea următoarelor: (sunt testate de mine, functional 100%)
        
         Linux Mint, Ubuntu (32/64)
    (script instalare mint/ubuntu) 
root sau sudo !
         - GNU C şi IDE Codeblocks:
          apt-get update
	apt-get upgrade -y
	apt-get install build-essential -y
	apt-get install codeblocks codeblocks-contrib xterm -y
	apt-get update
	apt-get upgrade -y
	apt-get autoremove -y
	apt-get autoclean -y     

- MySQL server/client/C API:

apt-get install mysql-server mysql-client
libmysqlclient-dev -y

- GTK+ 2:  

apt-get install libgtk2.0-dev
libpango1.0-dev libcairo2-dev libxml2-dev gnome-core-devel -y

- CURL:

apt-get install curl libcurl4-gnutls-dev -y

- Latex:

latex, imagine ISO, aveţi şi instrucţiuni de instalare, după instalare se adaugă în /etc/environment calea de instalare.

Linux Fedora (32/64)

(script instalare fedora)
root sau sudo !

- GNU C şi IDE Codeblocks:

dnf groupinstall -y "Development Tools" "Development Libraries" kernel-devel gcc-c++
dnf
install -y codeblocks codeblocks-contrib xterm

- MySQL server/client/C API:

dnf install -y mariadb-server mariadb-connector-c mariadb-devel
systemctl enable mariadb.service
systemctl start mariadb.service

- GTK+ 2:

dnf install gtk2 gtk2-devel

- CURL:

dnf install -y curl libcurl-devel

- Latex:

latex, imagine ISO, aveţi şi instrucţiuni de instalare, după instalare se adaugă în /etc/environment calea de instalare.Specific aplicaţie:
     - OS Linux&Windows(all).
     - Codeblocks (windows/linux).
     - Baze de date MySQL server, engine MySQL C API.
     - GUI Gtk+.
     - FTP transfer libcurl.
     - generator rapoarte LaTeX&MiKTeX.
     - vizualizare rapoarte Acrobat Reader & Evince.
     - mod de lucru aplicaţie intranet&internet&single user.

Obs. - toate utilitarele folosite la dezvoltarea şi exploatarea aplicaţiei sunt free, deci şi aplicaţia va fi free.
Programare DOS/WIN16
TurboC 4.5,
Paradox Engine, generator rapoarte intern
Programare WIN32
OpenWatcom, MySQL C API, Windows SDK, GTK+
Generator rapoarte
MiKTeX, LaTeX
All Rights Reserved © 2009-2011 Perosoft