logoperosoft
programare
c/c++, MySQL C API, GTK+, windows, linux     


  Gtk+

CSS3 Image Button Css3Menu.com   GTK+    - bibliotecă de funcţii scrise în C, funcţii cu ajutorul cărora se pot crea cu uşurinţă interfeţe grafice, sub trei sisteme de operare: 

       Compilatoare utilizate de mine MinGW&Code::Blocks, OpenWatcom. Dacă se utilizează sistemul de operare Windows combinaţia MinGW&Code::Blocks este cea mai indicată(utilizabil şi pe Linux sub WINE).
          Deoarece unele biblioteci necesită un handle către o fereastră windows API, mai jos este prezentată o modalitate de obţinere a acestui handle, cât şi un mod de "urmărire" a unei ferestre GTK cu o fereastră windows API.


   Un exemplu de aplicaţie GTK+, crearea  de meniuri,  statusbar cu explicaţii pentru opţiunile din meniu, şi toolbar. Exemplul este creat
sub linux cu NetBeans, intregul proiect se poate descărca de aici.
         
Exemplu de ComboBox, creare, selectare element, ştergere element, ştergere listă.
Compilare linie de comandă:
$gcc `pkg-config --cflags gtk+-2.0` main.c -o main `pkg-config --libs gtk+-2.0`
Exemplu utilizare thread cu iesire forţată, şi ieşire la îndeplinirea unei condiţii.
Funcţional pentru GTK2&GTK3
Compilare linie de comandă:

gcc `pkg-config --cflags gtk+-2.0` -o thread main.c `pkg-config --libs gtk+-2.0`
gcc `pkg-config --cflags gtk+-3.0` -o thread main.c `pkg-config --libs gtk+-3.0`
Programare DOS/WIN16
TurboC 4.5,
Paradox Engine, generator rapoarte intern
Programare WIN32
OpenWatcom, MySQL C API, Windows SDK, GTK+
Generator rapoarte
MiKTeX, LaTeX
All Rights Reserved © 2009-2011 Perosoft