logoperosoft
programare
c/c++, MySQL C API, GTK+, windows, linux     


 Links

CSS3 Image Button Css3Menu.com

GTK2 pentru Windows
 


GTK 2.24.10 Runtime
  GTK 2.24.10 Bundle , utilizate de mine.

GTK3 pentru Windows  

GTK 3.10.4 (32&64) bundle , utilizate de mine.

MSYS2 & Geany, de unde se pot extrage runtime si bundle pentru GTK2&GTK3

MSYS2 home  

Build Geany on Windows (using MSYS2)   

IDE utilizat Codeblocks

Codeblocks home,  multiplatformă, utilizat pe Linux&Windows. Pentru instalarea pe Linux a se vedea proiect Avocat.

Generare de rapoarte

LaTeX/MiKTex

Transfer  FTP C API

Curl                   

MySQL baze date şi MySQL C API

MySQL home  

Gestiune surse aplicaţii şi proiecte

Subversion

Obs: toate cele de mai sus sunt proiecte opensource, nu sunt comerciale.        

Programare DOS/WIN16
TurboC 4.5,
Paradox Engine, generator rapoarte intern
Programare WIN32
OpenWatcom, MySQL C API, Windows SDK, GTK+
Generator rapoarte
MiKTeX, LaTeX
All Rights Reserved © 2009-2011 Perosoft