logoperosoft
programare
c/c++, MySQL C API, GTK+, windows, linux     


  MySQL_Live

CSS3 Image Button Css3Menu.com

 • Util
 • Hobby
 • Contact


 • MySQL Live - GUI acces server MySQL
        - acces şi gestiune server de baze date MySQL.
        - prezentare posibilităţi de lucru cu bibliotecile GTK+, MySQL C API şi libcurl.
        - aplicaţia este testată pe Fedora 17, openSUSE 12.2, centOS 6.3, Windows XP, Windows 7.
  Specific aplicaţie:
       - OS Linux&Windows(all).
       - OpenWatcom (windows), NetBeans (linux).
       - Baze de date MySQL server, engine MySQL C API.
       - GUI Gtk+.
       - FTP transfer libcurl.
  Download şi instalare aplicaţie(Windows All):
       1. setup_mysql_live v 0.0.6,  kit-ul conţine inclusiv run-time si gtk-themes pentru GTK+.   
       2. Instalare aplicaţie.
       3. Restart sistem.
       4. Deocamdată aplicaţia are autoupdate pe ON, adică verifică existenţa de noi versiuni la fiecare pornire.
       5. Versiune nouă program setup_setup_mysql_new.exe v 0.0.6.
  Download şi instalare aplicaţie(Linux):    

           Arhiva surse mysqllive_surse.tar.bz2, cât şi script-ul de dezarhivare/compilare lansare automată a programului install_mysqllive.
           Aplicaţia va fi instalată în directorul ~/MySQL_Live.proiect, după dezarhivare urmează compilarea şi lansarea programului.
           Pentru a crea un shortcut pe desktop aveti nevoie de:
           Aplicaţia:
                   ~/
  MySQL_Live.proiect/MySQL_Live.proiect/bin/Release/MySQL_Live        
           Directorul de lucru:
                   ~/MySQL_Live.proiect/MySQL_Live

           Pentru linux este necesară instalarea următoarelor: (sunt testate de mine, functional 100%)
          
           Linux Mint, Ubuntu (32/64)
      (script instalare mint/ubuntu) 
  root sau sudo !
           - GNU C şi IDE Codeblocks:
            apt-get update
  	apt-get upgrade -y
  	apt-get install build-essential -y
  	apt-get install codeblocks codeblocks-contrib xterm -y
  	apt-get update
  	apt-get upgrade -y
  	apt-get autoremove -y
  	apt-get autoclean -y     

  - MySQL server/client/C API:

  apt-get install mysql-server mysql-client
  libmysqlclient-dev -y

  - GTK+ 2:  

  apt-get install libgtk2.0-dev
  libpango1.0-dev libcairo2-dev libxml2-dev gnome-core-devel -y

  - CURL:

  apt-get install curl libcurl4-gnutls-dev -y

  - Latex:

  latex, imagine ISO, aveţi şi instrucţiuni de instalare, după instalare se adaugă în /etc/environment calea de instalare.

  Linux Fedora (32/64)

  (script instalare fedora)
  root sau sudo !

  - GNU C şi IDE Codeblocks:

  dnf groupinstall -y "Development Tools" "Development Libraries" kernel-devel gcc-c++
  dnf
  install -y codeblocks codeblocks-contrib xterm

  - MySQL server/client/C API:

  dnf install -y mariadb-server mariadb-connector-c mariadb-devel
  systemctl enable mariadb.service
  systemctl start mariadb.service

  - GTK+ 2:

  dnf install gtk2 gtk2-devel

  - CURL:

  dnf install -y curl libcurl-devel

  - Latex:

  latex, imagine ISO, aveţi şi instrucţiuni de instalare, după instalare se adaugă în /etc/environment calea de instalare.
  To-Do
       1. Editor tabelă
            - afişare/editare câmpuri BLOB.
            * - funcţii de editare câmpuri.
            * - eliminare zerouri dreapta din valorile reale.
            * - coloană de selectare linii.
             - adăugare înregistrare vidă la final listă, cât şi în tabelă.
            * - update row după modificare câmpuri.
            * - şterge inregistrări marcate.
             - export înregistrări csv, html.
            * - interval de editare, start&final.
             - radio buton pentru toate înregistrările sau pentru interval.
            * - toolbar.
       2. TreeView
           Meniu click dreapta:
                 - modificare structură.
                 - creare tabelă.
                 - ştergere tabelă.
                 - creare bază de date.
                 - ştergere bază de date.
       3. Query editor
           *     - explorare linie curentă.
           *     - execuţie linie curentă.
           *     - afişare rezultat în fereastra "Rezultat".
           *     - afişare mesaj de eroare în fereastra "Mesaje", dacă este cazul.
           *     - export rezultat în csv.
                  - export rezultat în html.
                  - multilinie pentru un singur query.
       4. Mesaje
                * - afişare mesaje de eroare pentru SQL.
  *     5. Schimbare set caractere în ferestrele de afişare.
  *     6. User manager pentru server-ul conectat.
       7. Alter, create, pentru baze de date şi tabele.
   
  Specific aplicaţie:
       - OS Linux&Windows(all).
       - Codeblocks (windows/linux).
       - Baze de date MySQL server, engine MySQL C API.
       - GUI Gtk+.
       - FTP transfer libcurl.
       - generator rapoarte LaTeX&MiKTeX.
       - vizualizare rapoarte Acrobat Reader & Evince.
       - mod de lucru aplicaţie intranet&internet&single user.

  Obs. - toate utilitarele folosite la dezvoltarea şi exploatarea aplicaţiei sunt free, deci şi aplicaţia va fi free.


  Obs. - pentru a vizualiza imaginile mărite staţionaţi cu mouse-ul deasupra lor.
   
    


  Programare DOS/WIN16
  TurboC 4.5,
  Paradox Engine, generator rapoarte intern
  Programare WIN32
  OpenWatcom, MySQL C API, Windows SDK, GTK+
  Generator rapoarte
  MiKTeX, LaTeX


  All Rights Reserved © 2009-2011 Perosoft