logoperosoft
programare
c/c++, MySQL C API, GTK+, windows, linux     


  MySQL_Live

CSS3 Image Button Css3Menu.comMySQL Live - GUI acces server MySQL
      - acces şi gestiune server de baze date MySQL.
      - prezentare posibilităţi de lucru cu bibliotecile GTK+, MySQL C API şi libcurl.
      - aplicaţia este testată pe Fedora 17, openSUSE 12.2, centOS 6.3, Windows XP, Windows 7.
Specific aplicaţie:
     - OS Linux&Windows(all).
     - OpenWatcom (windows), NetBeans (linux).
     - Baze de date MySQL server, engine MySQL C API.
     - GUI Gtk+.
     - FTP transfer libcurl.
Download şi instalare aplicaţie(Windows All):
     1. setup_mysql_live v 0.0.6,  kit-ul conţine inclusiv run-time si gtk-themes pentru GTK+.   
     2. Instalare aplicaţie.
     3. Restart sistem.
     4. Deocamdată aplicaţia are autoupdate pe ON, adică verifică existenţa de noi versiuni la fiecare pornire.
     5. Versiune nouă program setup_setup_mysql_new.exe v 0.0.6.
Download şi instalare aplicaţie(Linux):    

         Arhiva surse mysqllive_surse.tar.bz2, cât şi script-ul de dezarhivare/compilare lansare automată a programului install_mysqllive.
         Aplicaţia va fi instalată în directorul ~/MySQL_Live.proiect, după dezarhivare urmează compilarea şi lansarea programului.
         Pentru a crea un shortcut pe desktop aveti nevoie de:
         Aplicaţia:
                 ~/
MySQL_Live.proiect/MySQL_Live.proiect/bin/Release/MySQL_Live        
         Directorul de lucru:
                 ~/MySQL_Live.proiect/MySQL_Live

         Pentru linux este necesară instalarea următoarelor: (sunt testate de mine, functional 100%)
        
         Linux Mint, Ubuntu (32/64)
    (script instalare mint/ubuntu) 
root sau sudo !
         - GNU C şi IDE Codeblocks:
          apt-get update
	apt-get upgrade -y
	apt-get install build-essential -y
	apt-get install codeblocks codeblocks-contrib xterm -y
	apt-get update
	apt-get upgrade -y
	apt-get autoremove -y
	apt-get autoclean -y     

- MySQL server/client/C API:

apt-get install mysql-server mysql-client
libmysqlclient-dev -y

- GTK+ 2:  

apt-get install libgtk2.0-dev
libpango1.0-dev libcairo2-dev libxml2-dev gnome-core-devel -y

- CURL:

apt-get install curl libcurl4-gnutls-dev -y

- Latex:

latex, imagine ISO, aveţi şi instrucţiuni de instalare, după instalare se adaugă în /etc/environment calea de instalare.

Linux Fedora (32/64)

(script instalare fedora)
root sau sudo !

- GNU C şi IDE Codeblocks:

dnf groupinstall -y "Development Tools" "Development Libraries" kernel-devel gcc-c++
dnf
install -y codeblocks codeblocks-contrib xterm

- MySQL server/client/C API:

dnf install -y mariadb-server mariadb-connector-c mariadb-devel
systemctl enable mariadb.service
systemctl start mariadb.service

- GTK+ 2:

dnf install gtk2 gtk2-devel

- CURL:

dnf install -y curl libcurl-devel

- Latex:

latex, imagine ISO, aveţi şi instrucţiuni de instalare, după instalare se adaugă în /etc/environment calea de instalare.
To-Do
     1. Editor tabelă
          - afişare/editare câmpuri BLOB.
          * - funcţii de editare câmpuri.
          * - eliminare zerouri dreapta din valorile reale.
          * - coloană de selectare linii.
           - adăugare înregistrare vidă la final listă, cât şi în tabelă.
          * - update row după modificare câmpuri.
          * - şterge inregistrări marcate.
           - export înregistrări csv, html.
          * - interval de editare, start&final.
           - radio buton pentru toate înregistrările sau pentru interval.
          * - toolbar.
     2. TreeView
         Meniu click dreapta:
               - modificare structură.
               - creare tabelă.
               - ştergere tabelă.
               - creare bază de date.
               - ştergere bază de date.
     3. Query editor
         *     - explorare linie curentă.
         *     - execuţie linie curentă.
         *     - afişare rezultat în fereastra "Rezultat".
         *     - afişare mesaj de eroare în fereastra "Mesaje", dacă este cazul.
         *     - export rezultat în csv.
                - export rezultat în html.
                - multilinie pentru un singur query.
     4. Mesaje
              * - afişare mesaje de eroare pentru SQL.
*     5. Schimbare set caractere în ferestrele de afişare.
*     6. User manager pentru server-ul conectat.
     7. Alter, create, pentru baze de date şi tabele.
 
Specific aplicaţie:
     - OS Linux&Windows(all).
     - Codeblocks (windows/linux).
     - Baze de date MySQL server, engine MySQL C API.
     - GUI Gtk+.
     - FTP transfer libcurl.
     - generator rapoarte LaTeX&MiKTeX.
     - vizualizare rapoarte Acrobat Reader & Evince.
     - mod de lucru aplicaţie intranet&internet&single user.

Obs. - toate utilitarele folosite la dezvoltarea şi exploatarea aplicaţiei sunt free, deci şi aplicaţia va fi free.


Obs. - pentru a vizualiza imaginile mărite staţionaţi cu mouse-ul deasupra lor.
 
  


Programare DOS/WIN16
TurboC 4.5,
Paradox Engine, generator rapoarte intern
Programare WIN32
OpenWatcom, MySQL C API, Windows SDK, GTK+
Generator rapoarte
MiKTeX, LaTeX


All Rights Reserved © 2009-2011 Perosoft