logoperosoft
programare
c/c++, MySQL C API, GTK+, windows, linux     


  Servicii Gaz


Evidenţă clienţi persoane fizice/juridice pentru o firmă de prestări servicii în domeniul gazelor naturale

- evidenţă clienţi, fiecare client cu 'n' puncte de consum;
- generare documente pentru verificări/revizii/P.I.F./recepţii;
- arhivă electronică cu documentele generate de program, şi importuri de documente externe, cu evidenţă pe clienţi(eliminaţi căutatul prin dosare);
- arhivă electronică pentru documentaţii diverse utilaje din domeniul gazelor naturale;
- situaţii cu verificări/revizii care expiră în următoarele şase luni, cu posibiltatea de trimitere e-mail, sau SMS, la clienţi;
- aplicaţie de reţea intranet, şi cu acces internet, la baza de date;
- bază date MySQL;
- GUI GTK+;
- generare documente Latex/MiKTeX;
- SO linux/windows;
Evidenţă persoane fizice
Căutare client persoană fizică


Machetă verificare gaz
Contract de verificare/revizie(pag.1)

Contract de verificare/revizie(pag.2)


Factura verificare/revizie

Revizie(pag.1)
Programare DOS/WIN16
TurboC 4.5,
Paradox Engine, generator rapoarte intern
Programare WIN32
OpenWatcom, MySQL C API, Windows SDK, GTK+
Generator rapoarte
MiKTeX, LaTeX
All Rights Reserved © 2009-2011 Perosoft