logoperosoft
programare
c/c++, MySQL C API, GTK+, windows, linux     


Taxe comune


Calcul taxe comune pentru asociaţiile de proprietari
      - număr de asociaţii nelimitat, în cadrul aceleaşi asociaţii număr nelimitat de blocuri.
      - sisteme de operare Windows(toate), Linux(toate).
      - gestiune fonduri de reparaţii, rulment.
        Fond reparaţii 
        - cotă lunară pentru fondul de reparaţii;
        - chitanţe plată fond reparaţii;
        - preluare restanţe fond reparaţii +/- pentru an nou;
        - facturi reparaţii;
        - distribuţie facturi de reparaţii pe apartamente, cu preluare sume din fondul de reparaţii depus
          şi distribuţie diferenţe în taxele comune, în caz că fondul depus este insuficient;
        - liste cu situaţia fondului de reparaţii;
        - fişă individuală cu situaţia fondului de reparaţii;
        Fond rulment 
        - stabilire automată a fondului de rulment pentru anul în curs, ca valoare a celei mai mari taxe lunare, din anul anterior;
        - chitanţe plată fond rulment;
        - liste cu situaţia fondului de rulment;
        - fişă individuală cu situaţia fondului de rulment;
        - viramente în taxe din fondul de rulment;
      - creare backup de date pe suport extern, se poate efectua şi backup FTP automat pe un server extern.
      - verificare automată, sau la cerere de versiuni noi de program prin interogarea FTP a unui server extern.
Obs
    
- asigurarea de asistenţă tehnică la instalarea programului şi a utilitarelor aferente se poate efectua pe internet  !
     - versiunea actuală de program este funcţională, există asociaţii care o utilizează, dar fără calcule la termoficare, apă caldă, şi gaz metan.
     - pentru a vizualiza imaginile mărite staţionaţi cu mouse-ul pe ele.   
Cerinţe hard
      - calculator PIV, 1GB RAM, HDD 20GB.
      - imprimantă jet/laser format A4.
 Programe utilitare externe aplicaţei
      - baze de date MySQL.
      - generator rapoarte MiKTeX.
      - vizualizare rapoarte Acrobat Reader, Evince.
      - creare arhive tar&bz2.
      - GUI Gtk+.
Documentaţie aplicaţie  ( în lucru..)

Download aplicaţie        
Pentru funcţionarea aplicaţiei mai este nevoie să instalaţi:
1. MySQL server, de preferat o versiunea 5.1.72, de aici, atenţie la alegerea de număr versiune, şi a sistemului de operare.
2. MiKTeX generator de rapoarte, de aici.
3. Pentru vizualizarea rapoartelor în format PDF recomand Foxit Reader.
   
Machete ecran de introducere date
     
1. Introducere/modificare date locatari (fig.1), modificare număr persoane pentru luna curentă (fig.2).
Introducere/modificare locatari
Modificare persoane
fig. 1
fig. 2
      2. Facturi apă rece blocuri(fig.3), curent scări(fig.4).
Facturi apă rece blocuri
Facturi curent scări
fig. 3
fig. 4
      3. Corecţie restanţe(fig.5), start restanţe(fig.6)
Corecţie restanţe
Start restanţe
fig. 5
fig. 6
     4. Apometre rece interiorare(fig. 7), cheltuieli de apartament(fig.8).
Apometre rece interioare
Cheltuieli de apartament
fig. 7
fig.8
      5. Plăţi taxe comune(fig.9), plăţi furnizori(fig.10).
Plăţi taxe comune
Plăţi furnizori
fig. 9
fig. 10
Rapoarte generate de program
     1. Taxe comune(fig.11).
Taxe comune
fig. 11
      2. Centralizator taxe comune(fig.12).
Centralizator taxe comune
fig. 12
      3. Fişă 208(fig.13)
Fişa 208
fig. 13
       4. Registru casă(fig.14)
Registru casă
fig. 14

Setări program
       1. Criterii de calcul(fig.15), coeficienţi lună(fig.16), coeficienţi an(fig.17).
Criterii de calcul Coeficienţi lună Coeficienţi an
fig. 15
fig. 16
fig. 17

Update program
    Programul poate fi setat astfel încât să îşi verifice în mod automat existenţa unei noi versiuni, la fiecare pornire. În caz că o nouă versiune de
program este depistată utilizatorul este anunţat, urmând ca acesta să decidă descărcarea şi instalarea noii versiuni. Dacă verificarea de nouă
versiune de program nu este setată pe modul auto, utilizatorul poate verifica manual existenţa acesteia.

TurboC 4.5, Paradox Engine, generator rapoarte intern
Programare WIN32
OpenWatcom, MySQL C API, Windows SDK, GTK+
Generator rapoarte
MiKTeX, LaTeX
All Rights Reserved © 2009-2011 Perosoft